Breaking News

Eftersom jag inte har några rättigheter så titta försiktigt. Ursäkta det dåliga ljudet.

Observera att vi till stor del blev tillsagda vad vi skulle tycka. Från början var det ingen av oss sex som gillade inslaget. Då fick vi dela upp oss så att hälften skulle gilla och andra halvan inte. Så spontant var det!

Vi blev ”inringda” med dryga timmens varsel. Som ”medlemmar” i statist.se har vi anmält oss som tillgängliga för publikjobb. De behövde några gamlingar i sin fokusgrupp. Det blev lite bråttom. 

© Svante Hellsing 2010-2022  Mac Mini OS X Server 5