Startsida Hellsings Video

gj3jBXuTSy+OeiC3X4YMlg

Denna hemsida innehåller "alla" intressanta videofilmer som är egenproducerade. 

Filmerna ligger på en server hemma i huset. En Mac Mini med OS X Server 5.

 Översikt

+uBJ9ZPBT3KapwDZlVVIhA

Tänk på att vissa webbläsare inte kan visa alla filmer. 
Firefox och Opera är de som har problem med de flesta videoformaten.
Med
Safari på en Mac eller iPhone går det alltid.

© Svante Hellsing 2010-2022  Mac Mini OS X Server 5