Startsida Hellsings Video

IMG 1485

Denna hemsida innehåller "alla" intressanta videofilmer som är egenproducerade. 

Filmerna ligger på en server hemma i huset. En Mac Mini med OS X Server 5.

 Översikt

xy7fIJrARly+rFEoI2HLnA

Tänk på att vissa webbläsare inte kan visa alla filmer. 
Firefox och Opera är de som har problem med de flesta videoformaten.
Med
Safari på en Mac eller iPhone går det alltid.

© Svante Hellsing 2010-2018  Mac Mini OS X Server 5